Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index.
WIPO:s The Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, har man även indikatorer för skapande av appar för mobiltelefoner, export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande.
Rankingen har publicerats årligen sedan 2007.
– Sverige är på nytt ett av världens mest innovativa länder. En viktig del är vår unika förmåga att samverka mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga för att kraftsamla och hitta lösningar på våra samhällsutmaningar. Vår innovationskraft ger oss möjligheter att möta den gröna och digitala omställningen, att skapa nya produkter och tjänster som kan påverka lokalt och globalt och skapa fler jobb i Sverige, säger Ibrahim Baylan, näringsminister (S) i en kommentar.
– Det är fantastiskt glädjande att Sveriges starka innovationskraft fortsätter att placera oss högst upp i toppen, säger Peter Strömbäck, generaldirektör PRV. 
Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa, avslutar han. Flowlife rabattkod
Det är inte första gången som Sveriges innovationskraft uppmärksammas. När EU-kommissionen tidigare i år presenterade sitt innovationsindex för 2021 toppade Sverige listan över innovationer i EU före Finland, Danmark och Nederländerna.
 
Världens 10 mest innovativa 
länder 2021
1. Schweiz
2. Sverige  
3. USA
4. Storbritannien
5. Sydkorea
6. Nederländerna
7. Finland
8. Singapore
9. Danmark
10.Tyskland