Vad är det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet? Hur skapar man laganda och motivation och vad kan ledare respektive medarbetare göra för att öka trivseln?

Vilka är förutsättningarna för att vi ska trivas och må bra på jobbet? Bra ledarskap, trevliga arbetskamrater och en bra fysisk arbetsmiljö är väl självklarheter. Men vad innebär det i praktiken? Och vad behöver vi mer för att tycka att det är kul att gå till jobbet varje dag? Vad som ökar arbetslusten och hälsan är olika för olika personer. Det en person mår bra av behöver inte vara bra för en annan.

Uppnå arbetsglädje

Studier visar att arbetsglädje inte handlar om att ”ha kul” på jobbet, utan om att känna att man fyller en funktion, utvecklas och att ens kompetens tas tillvara. När man diskuterar arbetsmiljöförbättringar utgår man ofta från problemen. För att vidga begreppet ställer vi istället frågorna: Vad fungerar idag? Vad behövs för att var och en ska trivas och må bättre?
Detta brukar man kalla för friskfaktorer. Swiss clinic rabattkod Allt som kan öka arbetslusten och hälsan är friskfaktorer och de starkaste faktorerna kan mycket väl finnas utanför arbetsplatsen. Eftersom människor och arbetsplatser är olika, är också friskfaktorerna unika. När dessa har identifierats blir de konkreta och lättare att främja.

Låt humöret svänga lite

Det är viktigt att man får vara allt från arg och ledsen till glad på jobbet. Det måste finnas utrymme för diskussion om arbetet och dess förutsättningar, likväl som för både problem och glädjeämnen. Då skapas förtroende och individen känner sig sedd och respekterad. En gemensam värdegrund är en av förutsättningarna för att skapa laganda och motivation.
På senare år har medvetenheten ökat om hur viktigt det är för hälsan att vi trivs på jobbet. Den som söker nytt arbete tycker inte alltid att lönen är viktigast, utan tittar minst lika mycket på arbetsmiljön och trivseln. Bra arbetsmiljö beror på många olika saker, och något som ofta är viktigt är kollegorna. Har man trevligt tillsammans med sina arbetskamrater känns det roligt att gå till jobbet.

Tillsammans med andra

Att arbeta tillsammans med andra kan ibland orsaka bråk och starka negativa känslor. På en del arbetsplatser förekommer bristande jämställdhet, diskriminering, mobbning och andra orättvisor. Men alla kan hjälpas åt för att arbetslivet ska bli en källa till glädje, vänskap och utveckling.
Ibland är det bra att stanna upp och tänka efter om man själv tar sitt ansvar. Är jag den goda arbetskamrat som jag vill att andra ska vara? Anstränger jag mig att bidra till att mina kollegor mår bra? Det är ofta de små sakerna som betyder mest, som det dagliga småpratet.
Här kommer några tips på hur du själv kan bidra till den goda stämningen på jobbet.

Säg hej

Att säga hej och hejdå är så enkelt, men betyder så mycket. Det är ett sätt att bekräfta att man ser varandra.

Fråga hur det är

Har du någon arbetskamrat som ser lite hängig ut? Fråga hur det är! Det betyder mycket att bli sedd när man inte är på topp.

Ge beröm

Slösa med beröm när dina kollegor gjort något bra. Beröm stärker självförtroendet och ger god stämning.

Våga skämta

Ett gott skratt förlänger livet! Humor smittar, och den som skämtar får många glada skratt tillbaka.

Bjud på dig själv

Att bjuda på sig själv genom att våga berätta om tillkortakom-manden och glädjeämnen i livet ger en mer öppen och trivsam atmosfär.

Ta ditt ansvar

Du har väl ställt in kaffekoppen i diskmaskinen? Att ta sitt ansvar minskar irritationsrisken.

Ta hand om nyanställda

Fråga de nya om de vill hänga med på lunch eller komma med på kafferasten.