Under januari månad nyregistrerades 6.491 företag på Bolagsverket jämfört med 7.256 i januari förra året, en minskning med 765 företag eller 10,5 procent.
Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kom-manditbolag.
– Trenden fortsätter med ett minskat nyföretagande för de största företagsformerna. Aktiebolagen minskar med 8,3 procent och de enskilda näringsidkarna med hela 20,6 procent i januari, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.
Bolagsverket fick under föregående år in fler ärenden än vanligt, som en effekt av regeländringarna med sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt för aktiebolag. Det har periodvis inneburit längre väntan än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. 
Handläggningstiderna är för närvarande cirka 14 arbetsdagar, både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.
Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under resurslänken ”Våra handläggningstider”.
 

Aktuell statistik och jämförelser för januari

Företagsform, Januari , Förändring
Aktiebolag, 4.963, -452 st eller -8,3%
Enskild firma, 1.152, -299 st eller -20,6%
Handelsbolag, 328, -10 st eller -3,0%
Kommanditbolag, 48, -4 st eller -7,7%
TOTALT, 6.491, -765 st eller -10,5%
I tabellen ovan visas antal registrerade företag per företagsform i januari och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.