En oberoende studie visar att tysk kemi fortfarande håller högsta nivå, där sexton av 57 universitet och åtta av 20 forskningsinstitut klassades som att vara globala ledare inom åtminstone ett område inom kemiforskningen.

Studien som koordinerats av det tyska forskningsrådet, sammanställdes efter en undersökning som genomförts av en kommitté bestående av femton kemister, där tio var från Tyskland och fem från Österrike, Schweiz och Holland.
”Vi kunde identifiera enastående forskning inom nästan alla grenar av kemin”, säger François Diederich, kommitténs ordförande och organisk kemist vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zurich.
Kommittén utförde studien, som man beskriver som en ”informerad granskning av likar” process, där man belönades med upp till fem stjärnor inom sex områden: forskningskvalitet; forskningens effektiva inverkan; effektivitet under forskningsprocessen; utveckling av unga kemister; överföring av kemiforskningens kunskaper in i det vanliga samhället, och publicering.
Studiens resultat, som släpptes i Tyskland i slutet på förra året, genljuder runt om i Tyskland och ger möjlighet för vissa att skryta. En av dessa är det tyska forskningscentret Max Planck Society som har fyra institut som mottog femstjärniga (utmärkt)bedömningar om forskningskvaliteten: Institutet för biofysisk kemi, Institutet för kolforskning, Institutet för kolloider och interface samt Institutet för polymerforskning.

Fyra stjärnor

Inget universitet belönades med fem stjärnor men universiteten i Göttingen, Heidelberg, München, Berlin och Stuttgart fanns bland dem som belönades med fyra stjärnor (mycket bra).
Som svar på rapportens resultat säger Sean McWhinnie, chef för forskningsprogrammen på brittiska RCS – Royal Society of Chemistry: ”jag uppfattar den tyska kemin som jämförbar med den brittiska. Jag tycker att båda är ganska bra.” Men han anser även att båda släpar efter USA, speciellt inom tvärvetenskapliga områden.
”Jag tycker nog att amerikanarna är steget före”, säger han.
Enligt McWhinnie är den tyska rapporten mycket mer omfattande än något som har gjorts i Storbritannien ännu. Han noterar att den senaste stora studien av brittisk kemi – the International Review of Chemistry, genomförd av den framstående amerikanske forskaren George Whiteseides – idag är fem år gammal. Den studien sammanställdes av RSC på uppdrag av the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Ny studie planlagd

En ny EPSRC studie av kemi har planlagts att genomföras nästa år och kommer att bli mer detaljerad är den som Whitesides genomförde.
”Jag tror att vi kommer att ta fram något som är i likhet med vad tyskarna har gjort”, säger McWhinnie.
Charles Casey, tidigare president på the American Chemical Society och professor emeritus vid University of Wisconsin-Madison menar att: ”det är en liten skillnad mellan topp fyra inom kemiforskningen. Tyskland, USA, Japan och Storbritannien tillhör alla samma konkurrerande liga.”

Snabb utveckling i Asien

Casey ser inte att den gamla hierarkin kommer att förändras så mycket under de kommande åren. Men han pekar på den snabba utvecklingen hos den asiatiska kemiindustrin och forskningen.
”Den verkliga tillväxten inom kemin kommer från asiatiska länder utanför Japan”, säger han. ”Det som alltid oroar män-niskor är förändringar av trender och tillväxt. Ny konkurrens är en större källa till oro.”
Han säger även att han skulle vilja se en liknande studie för USA: ”Jag tror att det skulle vara bra för oss att veta hur vi klara oss.”
Rainer Lange, koordinator över pilotstudier vid det tyska forskningsrådet menar att det tyska forskningscentret och Tysklands kemiförening utövade ett slags påtryckningar då kemiföreningen gick med på att betala nästa en tredjedel av kostnaden på en halv miljon euro som studien kostade.
”De (kemiföreningen) har fått intrycket att den höga kvaliteten på kemiforskning i Tyskland inte alltid erkänns av politiker och andra”, säger Lange. Swiss clinic rabattkod Han tillägger att kemiföreningen och forskningscentret även tror att studien kommer att utgöra en karta för ytterligare förbättringar så väl som potentiella samarbets- och konsolideringsmöjligheter.
Hur som helst så kommer några studieresultat förbli i enskild ägo och endast ses av relevanta individuella universitet och institut.