En färsk undersökning genomförd av Länsförsäkringar visar att hälften av alla föräldrar regelbundet swishar sina barn varje månad, medan var femte förälder gör detta ännu oftare – en eller flera gånger i veckan. Men, är detta verkligen till barnens bästa? Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, menar att swishandet kan leda till att barn inte lär sig förstå värdet av pengar eller att ta ansvar för sina utgifter. Han uppmanar föräldrar att sätta tydliga regler kring swish och bestämma vilka utgifter månadspengen bör täcka.

I Länsförsäkringars undersökning, framtagen av Verian baserad på Sifopanelen, visar att 49 procent av alla föräldrar med barn mellan 9 och 18 år swishar pengar till sina barn någon gång i månaden. Därutöver är det 13 procent som säger att de swishar någon gång i veckan och 5 procent som swishar flera gånger i veckan. Och det trots att 70 procent av landets barn mellan 9–18 år idag får månadspeng.
I undersökningen framgår också att föräldrar med endast ett barn har en tendens att använda Swish i högre utsträckning än de med flera barn. Åldern på barnen är också en avgörande faktor för hur ofta det swishas, där äldre barn oftare får pengar via swish. I åldersgruppen 9–12 år får 10 procent pengar överförda minst en gång i veckan medan motsvarande andel bland 16–18 åringar uppgår till 20 procent.
– Det behöver egentligen inte vara något fel att vara en swishförälder om du och dina barn i grunden är ansvarstagande. Men att hela tiden swisha till barnen kan bidra till att de inte lär sig förstå värdet av pengar eller att ta ansvar för sina utgifter. Det kan också bidra till stora kostnader för föräldrarna, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, och fortsätter:
– Det är klokare att först identifiera dina barns utgifter och sedan bestämma en rimlig månadspeng som täcker dessa kostnader. Det är också bra att tillsammans med barnen ta fram tydliga riktlinjer för när det är lämpligt att swisha. Genom att göra detta blir det enklare att säga nej när alla är medvetna om de förutsättningar som gäller.
I samma undersökning har frågor ställts om förekomsten av vecko- eller månadspeng och vilka belopp det handlar om. Sammantaget uppgår månadspengen till 591 kronor i genomsnitt bland barn mellan 9–18 år.
Stefan Westerberg framhäver vikten av att lära barnen att ta ekonomiskt ansvar och spara från tidig ålder, och i det sammanhanget är det också relevant att barnen får rimliga ekonomiska förutsättningar för det.
– Givet de aktuella dyrtiderna kan det vara värt att påminna sig om att även månadspengen tappat i köpkraft den senaste tiden. I den mån ni ökat swishandet på grund av inflationen kan ni överväga att i stället öka månadspengen. Det hjälper barnen att klara sin budget, ta ekonomiskt ansvar och spara till de saker de vill köpa på sikt.
 
Ungefär hur ofta swishar du pengar till ditt barn, utöver månads- eller veckopeng?
 
Varje dag 0 %
Flera gånger i veckan 5 %
Någon gång i veckan 13 %
Någon gång i månaden 49 %
Aldrig 30 %
Tveksam, vet ej 3 %
Anm.: Frågan ställd till föräldrar med barn mellan 9 och 18 år.
 
Har ditt/dina barn månadspeng?
Ja 70 %
Nej 30 %
Anm.: Svar baserad på föräldrar med barn mellan 9 och 18 år.
 
Att tänka på kring månadspeng och swish till barnen:
k Budgetera barnets utgifter. Se över vilka kostnader du har för barnens kläder, aktiviteter, mat, nöjen och annan konsumtion. Samtala med barnen om hur ekonomin ser ut så att ni har samma bild av läget.
k Kom överens om en månadspeng. Bestäm beloppet på månadspengen utifrån vilka utgifter som ska ingå. Kolla upp att barnet håller budgeten och lär sig prioritera.
k Swishregler. Gå tillsammans igenom ett antal scenarier där det är lämpligt att swisha pengar till barnen och när det inte är lämpligt.
k Mer pengar genom enklare hushållsarbete. Kom överens om vilka sysslor som krävs för att få månadspengen. Lägg till några andra sysslor som kan ge barnen extra pengar.
k Öva på att spara. Överväg att ge lite utrymme i månadspengen så att barnen kan öva på att spara till något konkret som de vill köpa i framtiden. Samtala om vikten av att spara och uppmuntra till att sätta upp mål. Barn behöver öva på att prioritera, tygla impulsköp och planera för framtiden. Det kommer de ha stor nytta av hela livet.
k Öka månadspengen med inflationen. Barnens utgifter som ska täckas av månadspengen har blivit högre. Det kan därför vara klokt att öka månadspengen så att barnen klarar sin budget.