Det senaste året har beslutet att inte skaka hand vid mänskliga möten varit naturligt eftersom den sociala distanseringen varit så omfattande. Pandemin kan också ha skapat nya vanor kring handhygienen. Frågan är vad som händer i kölvattnet av pandemin, när vi återgår till kontoret. För att ta reda på hur allmänheten tänker kring detta har If gjort en undersökning. Foto: Branimir Balogović

Resultaten är slående. Knappt tre av tio vill fortsätta att skaka hand som före pandemin. Sex av tio personer vill inte skaka hand framöver. Vi behöver i så fall hitta nya sätt att hälsa på varandra.
– Att så många är negativa till närkontakt kan bero på flera saker och det skulle kunna hänga ihop med känslan av att det innebär en stor förändring. Från att ha varit inte bara frånvarande från handskakningar, utan undvikit fysiska sociala kontakter, ska vi med handskakningen plötsligt komma nära varandra igen. Och detta trots att det fortfarande finns smittspridning i samhället, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.
Många restriktioner togs bort den 29 september och If har i en ny undersökning frågat allmänheten vilken inställning de har till det.
Fler än hälften upplever att det är för tidigt för att ta bort restriktionerna medan tre av tio anser att det är en bra tid att lätta upp dem. Det mest anmärkningsvärda är att inte ens en av tio anser att restriktionerna borde ha tagits bort tidigare.
– Människors upplevelse av att restriktionerna tas bort för tidigt kan också vara en förklaring till att så få känner sig bekväma med att skaka hand. Kvinnor och även äldre åldersgrupper är mer negativa till slopade restriktioner och handskakningar än män. Det är oklart varför det är så men en förklaring skulle kunna vara att fler kvinnor har upplevt covid-19 på nära håll via sin yrken och för de äldre åldersgrupperna har covid-19 varit en större riskfaktor, säger Kristina Ström Olsson.
Det finns dock andra sätt att hälsa och visa respekt på än genom handskakningar, påminner hon.
En kanske ännu större utmaning – om vi även i fortsättningen har mindre fysisk närkontakt med anhöriga – är hur det påverkar hälsa och välbefinnande.
– De flesta av oss mår bra av en kram då och då. Beröring i rätt sammanhang kan få oss att känna trygghet, kärlek, bekräftelse och stärka relationer. Vissa gillar närkontakten medan andra kommer att känna sig osäkra kring detta. Detta kommer att bli en utmaning för många, säger Kristina Ström Olsson.
 
 
Ifs råd till den som är osäker på hur man ska hälsa vid återgången till mer kontorsarbete:
1. Känn av den du möter – fråga gärna en gång för mycket än för lite innan du försöker ta i hand.
2. Håll god handhygien – fortsätta att tvätta noga och sprita händerna.
3. Känn dig aldrig pressad att göra något du inte känner dig bekväm med.
 
Många restriktioner tas bort den 29 september, hur är din inställning till det?
 
TotaltMänKvinnor
Jag tycker det är en bra tid för det då
31,07%37,30%24,90%
Jag tycker att det är för tidigt
54,47%47,50%61,50%
Jag tycker att många restriktioner borde ha tagits bort tidigare 7,47% 8,60% 6,30%
Ingen åsikt/vet ej
6,98%6,70%7,30%
 
När restriktioner släpps den 29 september – kommer du att vilja skaka hand med folk?
 
TotaltMänKvinnor
Ja, jag kommer att vilja skaka hand med folk, precis som före corona
26,25%36,50%16,00%
Nej, jag kommer inte att vilja skaka hand med folk
57,82%49,00%66,70%
Jag brukar aldrig skaka hand med folk, gjorde inte det före corona
7,87%6,90%8,90%
Vet inte
8,06%7,60%8,50%
 
Om undersökningen
Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 017 respondenter från ett flertal onlinepaneler 23-27 september 2021. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer.