En medelålders kvinna med bättre lungfunktion har också mindre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. En ny studie genomförd vid Sahlgrenska akademin visar på ett starkt statiskt samband mellan lungkapacitet och demens.
Resultaten presenteras i det komm-ande numret av den ansedda amerikanska tidskriften Neurobiology of Aging. Studien baseras på den så kallade Kvinnoundersökningen i Göteborg, en befolkningsstudie som pågått sedan 1968.
I undersökningen ingår totalt 1291 kvinnor. Kvinnornas lungfunktion mättes första gången år 1974 och år 1980 när kvinnorna var i medelåldern. Mätningarna upprepades sedan flera gånger fram till år 2000. 147 av kvinnorna utvecklade demens, och av dem hade 96 kvinnor Alzheimers sjukdom.
Studien visar att det finns ett tydligt statistiskt samband mellan lungornas funktion och risken för Alzheimers sjukdom.
— Vår teori är att dålig lungfunktion innebär att hjärnan får mindre syre och det ökar i sin tur risken för demens, säger Xinxin Guo, forskarassistent vid Sahlgrenska akademin.
Ju bättre lungfunktion kvinnorna i studien hade när de var i medelåldern desto mindre var risken att de senare skulle utveckla Alzheimers sjukdom. För varje 20 % förbättrad lungfunktion minskade risken att insjunkna i Alzheimers med en fjärdedel.
Demens innebär ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga, och hälsoproblemet innebär dessutom en enorm kostnad för samhället. Cirka 200.000 personer i Sverige har någon form av demens.
— Denna studie pekar på vikten att upprätthålla en god lungfunktion. Om man tränar regelbundet och avstår från rökning kan man själv påverka risken att drabbas av Alzheimers, säger professor Ingmar Skoog.
Ålder och genetiskt arv är de faktorer som spelar störst roll för risken att utveckla demens. Tidigare forskning har pekat på att kärlsjukdom och övervikt ökar risken för demenssjukdomar, men detta är den första rapporten om kopplingen till lungornas funktion.
Källa: Sahlgrenska akademin