Elever och rektorer är överens, en bra frukost har en positiv effekt på koncentrations- och prestationsförmågan. Trots det äter mer än var tredje (37 procent) elev inte frukost varje dag. På gymnasiet hoppar varannan elev över morgonmålet. Det framkommer i den andra upplagan av Arlas Frukostbarometer.
Att det finns ett samband mellan goda frukostrutiner och skolresultat har även stöd i internationell forskning. Samtidigt uppger 60 procent av rektorerna i undersökningen att det aldrig serveras frukost i deras skolor. Andelen barn som äter frukost regelbundet ökar med föräldrars stigande inkomst.
Eleverna uppger att en god frukost förbättrar både koncentrationsförmågan (59 procent) och det allmänna humöret (67 procent). Men många hoppar ändå över frukosten, vilket enligt dem själva beror på att de inte har någon aptit på morgonen (62 procent), är för trötta (43 procent) eller inte hinner (25 procent). Om skolan serverade frukost tror 40 procent att deras frukostvanor skulle förbättras. Desenio rabattkod
– Forskning visar att Sveriges införande av avgiftsfri skollunch har haft stor betydelse för både hälsa och jämlikhet. Någon liknande forskning om skolfrukost finns inte. Men med tanke på hur många elever som struntar i att äta på morgon, inte minst från hushåll med lägre inkomster, finns det potentiellt stora samhällsvinster om fler skolor skulle erbjuda frukost, säger Erica Elfving.
Källa: Arla