Mer än var tredje svensk har mått dåligt över sin privatekonomi det senaste året och de som mått allra sämst är unga kvinnor. Samtidigt menar varannan svensk att de inte har sänkt sin levnadsstandard nämnvärt till följd av det ekonomiska läget. Det visar ICA Bankens senaste rapport Pengakollen som fokuserar på svenskarnas kunskap om ekonomi, deras ekonomiska beteenden och tankar om framtiden.
Källa: ICA Banken Foto: Liza Summer
 
ICA Bankens rapport Pengakollen visar att mer än var tredje svensk (35 procent) mått dåligt över sin ekonomi det senaste året. Nästan varannan ung person (49 procent) i åldern 18–29 år uppger detta och de unga kvinnorna ligger i toppen. 60 procent av kvinnorna mellan 18–29 år svarar att de har mått dåligt över sin ekonomi det senaste året. Resultatet visar att social press är en av orsakerna bland de yngre, då var femte person uppger att press från omgivningen fått dem att må dåligt över sin ekonomi. – Vi har nu levt i en orolig ekonomi ett tag och det är inte konstigt att det påverkar vårt mående. Men självklart är det oroväckande att så många unga mått dåligt över sin ekonomiska situation. Resultatet visar att det framförallt hänger ihop med saldot på kontot, men också med den sociala pressen som gör att man ibland spenderar trots att man egentligen inte har råd. Nu är det därför extra viktigt att våga vara öppen med sina ekonomiska förutsättningar, även om det kan kännas läskigt att blotta sig, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken. Samtidigt som många mått dåligt över sin ekonomi säger varannan svensk (50 procent) att man har sänkt sin levnadsstandard väldigt lite eller inte alls till följd av de ekonomiska oroligheterna. Endast 14 procent av svenskarna menar att de sänkt sin levnadsstandard mycket. – Det kan vara utmanande att behöva sänka sin levnadsstandard, men för att kunna hantera situationen kommer många svenskar behöva förändra sitt beteende och sin livsstil. Vi ska nog inte se det nuvarande läget som en tillfällig dipp utan en ny verklighet som kräver ett mer medvetet ekonomiskt beteende, säger Magnus Hjelmér.

Fler undersökningsresultat:

  •  Av de som uppger att de mått dåligt över sin privatekonomi anger två av fem svenskar (41 %) att det är det nuvarande saldot på kontot som fått dem att må dåligt. Var tredje person (36 %) uppger att mediebevakningen är orsaken. 34 procent säger att de mått dåligt över att de inte sparar alls/sparar för lite, eller att de spenderat mer än de tänkt (33 %).
  •  Bland de unga uppger nästan varannan (49 %) att de har mått dåligt över sin ekonomi. De är den åldersgrupp som mått dåligt i störst utsträckning. Bland de äldre (65–79 år) är motsvarande siffra endast 15 procent.
  •  En av fem (21 %) av de unga upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att ta kloka ekonomiska beslut.
  •  Av de som är gifta eller i en relation så svarar 42 procent att de har mer kunskap inom ekonomiska frågor än sin partner. Män anser detta i högre utsträckning än kvinnor (62 % jämfört med 22 %). Spara 15 % med Apohem rabattkod
  •  Knappt var femte (18 %) uppger att de följer en månadsbudget. Två av tre (66 %) säger också att de regelbundet (minst en gång i månaden) spenderar pengar på oplanerade inköp.