Antagligen har du hört uttrycket V2G eller Vehicle to grid någon gång. Kanske har du inte full koll på vad det är och då kan denna artikel vara läsvärd. 

Vehicle to grid översatt till svenska blir ju fordon-till-nät och det är precis vad det är. Det är en teknologi där elbilens batteri inte bara används för att driva bilen framåt utan även ge energi tillbaka till elnätet. Om detta vore utbrett skulle det uppstå en balansering av elnätens belastning. Elbilen används för ellagring och förflyttning av elen och bilens ägare kan få en ersättning. Man tar helt enkelt ström då det finns ett överskott och levererar tillbaka elen när belastningen är hög. Låter det som science fiction? Det kan man tycka men tekniken är redan kommersiell och San Diegoföretaget och V2G-pionjären Nuvve och laddningsspecialisten IoTech har gått samman med målsättning att få fart på tekniken och kommersialisera och distribuera en laddlösning med tekniken. Deras nya V2G-lösning gör det möjligt för elbilar att utföra dubbelriktade laddningstjänster medan de använder säkra moln-till-moln-integrationer. Den kommer att använda IoTechas ISO / IEC 15118-teknik, som redan har distribuerats i tusentals laddare och har testats interoperabilitet framgångsrikt med de flesta EV-märken. Nuvve säger att lösningen uppfyller stränga branschkrav. I den tekniska standarden ISO 15118 har man samlat krav på både hårdvaran och utbyte av information. Standarden som fortfarande är under utveckling kräver att både bilen och laddboxen har ISO 15118 implementerat i sig.  Än så länge är detta långt ifrån någon standard och det är i praktiken enbart ett bilmärke, Nissan, som idag erbjuder V2G till sina kunder. Det är dessutom betydligt dyrare men genom att leka lite med tanken om detta som standard kan man ana vilken enorm potential det finns. Dubbel så dyrt Det är dubbelt så dyrt att införskaffa en laddbox med V2G tekniken som en laddbox utan. Men man ska dock vara medveten om hur många smarta lösningar som tekniken erbjuder, exempelvis automatisk identifiering vid betalning. För att detta ska funka krävs det alltså en elbil med en laddbox som klarar av att hantera V2G och den bör såklart ha installerats säkert av installatör. Det är steg ett. Sen behövs en elmätare som kan mäta utmatningen och dessutom behövs via en nätäögare ett utmatningsabonnemang och en elhandlare som köper den utmatade elen och tar hand om det i elsystemet. Men det förekommer faktiskt redan i Sverige. Under fjolåret levererade bostadsbolaget Örebrobostäderen nyhet som fick stor uppmärksamhet. Bland annat kunde man då läsa följande: ”Tiden när fastighetsbranschen bara är en användare av energi är förbi. Idag kan Örebrobostäder vara en leverantör av energitjänster. I kvarteret Karmen lagras energi från solceller för att användas senare när det behövs, elbilar finns som både laddar och levererar el (V2G), smarta batterier samverkar mellan byggnader och elbilar, och det är möjligt att bidra till att kapa effekttoppar och avlasta elnätet.  – Normalt är ett hus en slutanvändare av energi. Men det här kvarteret kan bidra tillbaka till elsystemet, säger Jonas Tannerstad, chef el- och automation på Örebrobostäder. Brist på kapacitet I en tid när elmarknaden identifierat brist på kapacitet i elnäten som på sikt hotar tillväxten i Sverige, blir företagets lösningar ett verktyg som bidrar till stor samhällsnytta.” Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. I februari 2020 tog de fram ett faktablad om V2G vilket visar att det finns ett stort intresse för lösningen framöver. Och i januari år släppte man en pressrelease med rubriken ”2020 ett rekordår för både tunga och lätta laddbara fordon” där man bland mycket annat kunde läsa följande rader: Rekordstark ökning ”2020 medförde epidemin till trots en rekordstark ökning av laddbara fordon på våra vägar. I december var hälften av landets alla nya bilar laddbara och Sverige har nu den högsta andelen laddbara fordon bland nyregistreringar inom EU. Utbyggnaden av laddinfrastruktur ökade starkt under december månad och nya aktörer har gått in på marknaden. 2020 var dessutom året då elektrifieringen av tunga transporter verkligen tog fart och då vikten av smart laddning uppmärksammades av både bransch och media.” Man behöver ju inte heta Albert Einstein för att förstå vilken mängd med potentiella ellagringar vi kommer att få här i landet. Med tanke på den debatt om problem med stamnät för eldistribution som pågått under lång tid bör ju detta vara en välkommen teknik. I det faktablad som Power Circle tog fram om V2G-tekniken har vi tagit med lite fakta för den intresserade. Ida Warg rabattkod Självklart går faktabladet att ladda ned från Power Circles hemsida. Viktiga ord runt V2G-tekniken: V2G: Vehicle to grid, syftar på att bilen kan mata ut el på̊ elnätet utifrån ett behov i elsystemet. V2H/B: Vehicle to home/building, syftar på̊ att bilen kan mata tillbaka el till huset/byggnaden vid behov. V2X: Syftar på̊ alla tänkbara användningsområden. Till exempel kan energin i elbilen användas för att driva verktyg, som reservkraft eller som kraftkälla off-grid. SOC: State of charge – laddnivå. Detta är en viktig parameter för att bedöma både hur mycket energi bilen vill ha, momentan betalningsvilja och prioritet vid smart laddning eller V2G. ESP: E-mobility service provider, branschspråk för den aktör som sköter kundkontakten vid laddning av elfordon. CPO: Charge Point Operator, branschspråk för den aktör som sköter driftövervakning och agerar när något inte fungerar. LSO: Local System Operator – en mellanhand mellan elnät och slutkund som samordnar, prioriterar och styr flexibilitetsresurser. ISO/IEC 15118: Teknisk standard för allt som rör V2G-teknik: Generella användarfall, hårdvarukrav, nätverksprotokoll, hårdvara för uppkoppling, mjukvara för uppkoppling och kryptering. OCPP: Struktur på̊ datakommunikationen (protokoll) mellan en elbil och en laddare. Behöver inte nödvändigtvis innehålla allt data som föreskrivs i ISO 15118 men stöder det. Den senaste versionen heter OCPP 2.0 IEC 61850: Standard för kommunikation för så kallade smarta elnät. OSCP: Open Smart Charging Protocol – ett protokoll som kan användas av nätoperatören att skicka styrsignal. EMS: Energy management system – en styrenhet som samordnar olika smarta apparater i byggnader. EEBus: IoT-standard för kommunikation mellan flexibla applikationer under en EMS.