15 procent av alla hushåll sparar inte en krona. Det är en ökning med fem procentenhe- ter från föregående år. Därtill sparar allt färre, genom amorteringar på bolånet. Det framgår i en ny analys av Länsförsäkringar, baserat på en färsk undersökning av undersökningsföretaget Infostat.

– Analysen visar att dyrtiderna skjuter sparandet i sank som riskerar att punktera hushållens ekonomiska flytväst, vilket kan få stora konsekvenser för dem med små marginaler, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Var 7:e sparar inte alls

När allmänheten svarar på frågan hur man sparar sina pengar är bankkontot populärast (58 procent). På andra plats kommer fonder (48 procent) och därefter aktier (32 procent).

Samtidigt svarar 15 procent att man inte har ett sparande alls, vilket är en ökning med fem procentenheter från mätning- en förra året. Därtill har andelen som amorterar sjunkit med åtta procentenheter till 22 procent. Det framgår i en ny analys av Länsförsäkringar, baserat på en färsk undersökning av undersökningsföretaget Infostat.

– Det är fullt förståeligt att många har pengarna på bankkon- tot i dessa tider. På en osäker börs är pengarna på bankkontot en trygg hamn. Dessutom kan man nu få bra ränta på sina sparade slantar, särskilt om man binder pengarna under en viss tid, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

– Det är såklart problematiskt att fler inte sparar alls jämfört med hur det såg ut för ungefär ett år sedan. Det betyder att man är mer sårbar för oväntade utgifter samt att man får lägga sina sparmål och drömmar i träda. Att färre amorterar på lånen är ett tydligt vittnesmål om att många hushåll har det ekonomiskt jobbigt just nu, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Stora skillnader mellan kvinnor och män i sparandet
I undersökningen framgår att 16 procent av kvinnorna inte har ett sparande medan motsvarande andel för männen är 13 pro-

cent.
På frågan om varför man inte sparar i specifikt aktier eller

fonder svarar 37 procent av kvinnorna att man inte har några pengar att spara, jämfört med 33 procent bland männen.

– Kvinnor har generellt sett lägre inkomster än män, och det kan förklara varför kvinnor i högre utsträckning inte har något sparande överhuvudtaget. Det kokar ner till en pengafråga av mer strukturell karaktär, som aktualiseras med den senaste 1,5 årens ökade kostnader. Sammantaget indikerar resultaten att kvinnor riskerar att ha en för liten ekonomisk flytväst om olyckan skulle vara framme, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Var 8:e svensk har en miljon kronor eller mer i aktiekapital
I undersökningen synas svenskars sparkapital i aktier. 13 procent svarar att de har en miljon kronor eller mer i aktiekapital, vilket är tre procentenheter fler jämfört med undersökningen förra året. Noterbart är att hela 18 procent av männen svarar att de har över en miljon kronor i aktiekapital medan motsvarande andel bland kvinnorna är sju procent.

I andra änden svarar 35 procent att de har under 100 000 kronor i aktiekapital.

– Trots allmänna dyrtider går det onekligen bra för många och det är såklart glädjande. Många människor har mycket sparkapital i aktier, och det är ett bra alternativ för sitt långsik- tiga sparande eftersom börsen tenderar att ge en god avkastning i det långa loppet, sett till hur det varit historiskt. Under de senaste 20 åren har börsen givit en genomsnittlig årlig avkastning på cirka nio procent exklusive aktieutdelningar, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.