Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.
Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Men det är inte alla som skulle behöva hjälp som söker den.
Det kan bero på att symptombilden ser annorlunda ut när man blir äldre och för en del kan det kännas svårt att tala om psykisk ohälsa.
– Äldre personers psykiska ohälsa behöver uppmärksammas mycket mer. Det handlar dels om att vård- och omsorgspersonal behöver bli bättre på att känna igen symptom, dels om att öka kunskapen hos de äldre själva, säger Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri på Socialstyrelsen.
Fem myndigheter och två brukarorganisationer står bakom en gemensam kommunikationssatsning med filmer i väntrumsteve, på SVT:s Anslagstavlan och i sociala medier, med uppmaningen att våga tala om psykisk ohälsa och söka hjälp vid behov. Flowlife rabattkod
Suicid, självmord, är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Under 2020 var det 290 personer äldre än 65 år, främst män, som dog i suicid, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Men med rätt kunskap och stöd kan både psykisk ohälsa och suicid förebyggas.
– Ökad kunskap om psykisk hälsa kan göra det lättare att prata med andra om hur man mår. Vi behöver också alla bli bättre på att upptäcka riskfaktorer, och att stärka friskfaktorer. Social gemenskap, delaktighet och hälsosamma levnadsvanor kan både främja äldres psykiska välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.
Hos myndigheterna och organisationerna finns informationsmaterial och kunskapsstöd om psykisk hälsa hos äldre och som riktas till såväl yrkesverksamma, som till äldre personer och deras närstående.
Foto: Tima Miroshnichenko