Chefsbarometern har presenterats. Där framkom det bland annat att tydligare förutsättningar ger både bättre drivkrafter och bättre chefer. Vid presentationen framkom det att det idag finns sex typer av chefer.

De flesta av dessa drivs av en ambition att vilja utveckla sina medarbetare och se folk växa, de har en vilja att påverka resultat och åstadkomma förbättringar och är noggranna, goda lyssnare, organisatörer och lagspelare. Men det finns också chefer som drivs mer av egen vinning eller ett maktbegär på ett sätt som missgynnar organisationen.
Så här presenterades de sex chefstyperna i Sverige, deras drivkrafter och egenskaper:

Utvecklarchefen
Lagspelare, vill se folk växa, är ofta kvinna, har många underställda.

Påverkarchefen
Vill påverka och förändra, har bestämda åsikter, skapar resultat.

Maktchefen
Vill styra, tycker det är viktigt att få bestämma, är ofta man, gör karriär.

Frihetschefen
Vill styra egen tid och vara fri, obunden. Ofta egen företagare. Ofta man.

Lönechefen
Hög lön är viktigt. Har anställningsförmåner. Ofta man. Privatanställd.

Pliktchefen
Känner förväntningar från familj, kolleger, ledning.
Ofta man, ofta få underställda

På seminariet presenterades även hur stor del av cheferna som passade in i en viss kategori. Siffrorna har man fått fram genom att intervjua chefer i såväl offentlig som privat sektor. Totalt deltog 1 031 chefer med personalansvar.
Så här ser den procentuella fördelningen ut: Utvecklarchefen 18 procent, Påverkarchefen 17 procent, Maktchefen 16 procent, Frihetschefen 15 procent, Lönechefen 17 procent, Pliktchefen 17 procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal of Sweden rabattkod